Girona
Gerona

El quadre El cuadro

Girona

Detall del quadre Detalle del cuadro

Girona

Detall del quadre Detalle del cuadro

Girona

Comentaris Comentarios

Vista de Girona

Vista de Gerona

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 100 - 42
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: No
Referència Referencia: 011

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro