Estàtua de la Llibertat
Estatua de la Libertad

El quadre El cuadro

Estàtua de la Llibertat

Detall del quadre Detalle del cuadro

Estàtua de la Llibertat

Detall del quadre Detalle del cuadro

Estàtua de la Llibertat

Comentaris Comentarios

Noia amb l'Estàtua de la Llibertat, New York

Chica con la Estatua de la Libertad , New York

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 42 - 100
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: No
Referència Referencia: 013

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro