Pati els Lleons
Patio los Leones

El quadre El cuadro

Pati els Lleons

Detall del quadre Detalle del cuadro

Pati els Lleons

Detall del quadre Detalle del cuadro

Pati els Lleons

Comentaris Comentarios

La Alhambra, Granada

La Alhambra, Granada

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 50 - 61
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: No
Referència Referencia: 015

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro