Pati els LLeonS II
Patio los Leone II

El quadre El cuadro

Pati els LLeonS II

Detall del quadre Detalle del cuadro

Pati els LLeonS II

Detall del quadre Detalle del cuadro

Pati els LLeonS II

El marc El marco

Pati els LLeonS II

Comentaris Comentarios

La Alhambra, Granada

La Alhambra, Granada

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 54 - 65
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: Si
Referència Referencia: 016

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro