Mesquita New York
Mezquita New York

El quadre El cuadro

Mesquita New York

Detall del quadre Detalle del cuadro

Mesquita New York

Detall del quadre Detalle del cuadro

Mesquita New York

Comentaris Comentarios

combinació entre les palmeres de la Macarena de Sevilla i la Mesquita de New York

Combinación entre las Palmeras de la Macarena de Sevilla y la Mezquita de New York

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 50 - 60
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: No
Referència Referencia: 017

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro