Trobada de famílies
Encuentro de familias

El quadre El cuadro

Trobada de famílies

Detall del quadre Detalle del cuadro

Trobada de famílies

Detall del quadre Detalle del cuadro

Trobada de famílies

Detall del quadre Detalle del cuadro

Trobada de famílies

El marc El marco

Trobada de famílies

Comentaris Comentarios

Trobada de Pagesos el 1926, quadre pintat a partir d'una foto en blanc i negre

Encuentro de Labradores en 1926, cuadro pintado a partir de una foto en blanco y negro

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 79 - 60
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: Si
Referència Referencia: 018

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro