Platja a la Costa Brava
Playa en la Costa Brava

El quadre El cuadro

Platja a la Costa Brava

Detall del quadre Detalle del cuadro

Platja a la Costa Brava

Detall del quadre Detalle del cuadro

Platja a la Costa Brava

Detall del quadre Detalle del cuadro

Platja a la Costa Brava

El marc El marco

Platja a la Costa Brava

Comentaris Comentarios

Costa Brava

Costa Brava

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 69.5 - 60
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: Si
Referència Referencia: 028

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro