Badia de Manhattan
Bahía de Manhattan

El quadre El cuadro

Badia de Manhattan

Detall del quadre Detalle del cuadro

Badia de Manhattan

Detall del quadre Detalle del cuadro

Badia de Manhattan

Detall del quadre Detalle del cuadro

Badia de Manhattan

Comentaris Comentarios

Illa de Manhattan

Isla de Manhattan

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 129 - 47
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: No
Referència Referencia: 003

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro