Vall de la Orotava
Valle de la Orotava

El quadre El cuadro

Vall de la Orotava

Detall del quadre Detalle del cuadro

Vall de la Orotava

Detall del quadre Detalle del cuadro

Vall de la Orotava

El marc El marco

Vall de la Orotava

Comentaris Comentarios

Illa de Tenerife

Isla de Tenerife

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 270 - 72
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: Si
Referència Referencia: 030

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro