Ballarí noia esquena
Bailarín chica espalda

El quadre El cuadro

Ballarí noia esquena

Detall del quadre Detalle del cuadro

Ballarí noia esquena

Comentaris Comentarios

Espectacle de Melody Gardot 2010 a New York

Espectáculo de Melody Gardot 2010 en New York

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 49.5 - 60
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: No
Referència Referencia: 033

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro