Noies africanes vudú
Chicas Africanas vudú

El quadre El cuadro

Noies africanes vudú

Detall del quadre Detalle del cuadro

Noies africanes vudú

Detall del quadre Detalle del cuadro

Noies africanes vudú

Detall del quadre Detalle del cuadro

Noies africanes vudú

El marc El marco

Noies africanes vudú

Comentaris Comentarios

Aldea Africana

Aldea Africana

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 60.5 - 69
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: Si
Referència Referencia: 034

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro