Pont Vell
Puente viejo

El quadre El cuadro

Pont Vell

Detall del quadre Detalle del cuadro

Pont Vell

Detall del quadre Detalle del cuadro

Pont Vell

El marc El marco

Pont Vell

Comentaris Comentarios

Vista del Pon ubicat a Villanueva del Río y Minas

Vista del puente ubicado en Villanueva del Río y Minas

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 70 - 47.5
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: Si
Referència Referencia: 035

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro