Noia africana
Chica Africana

El quadre El cuadro

Noia africana

Detall del quadre Detalle del cuadro

Noia africana

Comentaris Comentarios

Àfrica

África

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 50 - 70
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: No
Referència Referencia: 036

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro