Pou 4
Pozo 4

El quadre El cuadro

Pou 4

Detall del quadre Detalle del cuadro

Pou 4

Comentaris Comentarios

Ubicat a Villanueva del Río y Minas

Ubicado en Villanueva del Río y Minas

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 33 - 55
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: No
Referència Referencia: 005

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro