Casa rural Ses Roquetes
Casa rural Ses Roquetes

El quadre El cuadro

Casa rural Ses Roquetes

Detall del quadre Detalle del cuadro

Casa rural Ses Roquetes

Detall del quadre Detalle del cuadro

Casa rural Ses Roquetes

Detall del quadre Detalle del cuadro

Casa rural Ses Roquetes

El marc El marco

Casa rural Ses Roquetes

Comentaris Comentarios

Poble de Ses Roquetes

Pueblo de Ses Roquetes

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 120 - 40
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: Si
Referència Referencia: 006

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro