Salt d'aigua en alta muntanya
Salto de Agua en alta montaña

El quadre El cuadro

Salt d'aigua en alta muntanya

Detall del quadre Detalle del cuadro

Salt d'aigua en alta muntanya

Detall del quadre Detalle del cuadro

Salt d'aigua en alta muntanya

Detall del quadre Detalle del cuadro

Salt d'aigua en alta muntanya

El marc El marco

Salt d'aigua en alta muntanya

Comentaris Comentarios

Paisatge

Paisaje

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 46 - 55
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: Si
Referència Referencia: 007

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro