Casa d'alta Muntanya
Casa de alta Montaña

El quadre El cuadro

Casa d'alta Muntanya

Detall del quadre Detalle del cuadro

Casa d'alta Muntanya

Detall del quadre Detalle del cuadro

Casa d'alta Muntanya

Detall del quadre Detalle del cuadro

Casa d'alta Muntanya

El marc El marco

Casa d'alta Muntanya

Comentaris Comentarios

Paisatge ubicat a Mèxic

Paisaje ubicado en México

Característiques Características

Ample-Alt Ancho-Alto (mm): 77 - 88
Peces Piezas: 1
Amb marc Con marco: Si
Referència Referencia: 008

Si estàs interessat en aquest quadre
Si estás interesado en este cuadro